مجموعه نرم افزار های حسابداری اسپاد

   

              

   

  نمایندگی رسمی فروش، آموزش و خدمات تکمیلی

   

  مجموعه نرم افزارهاي اسپاد ،محصول گروه شركتهاي طرفه نگار درسال 1390 و با هدف ارائه نرم افزار هاي تخصصي و فرايند مالي به بازار عرضه شده است . اسپاد در حال حاضر با هزاران نسخه نزد شركتها و سازمانهاي خصوصي و دولتي يكي از پر نفوذ ترين نرم افزارها در زمينه فناوري اطلاعات مي باشد. شناخت نيازهاي مشتريان و حفره هاي موجود در نرم افزارهاي فعلي ، تحليل ، طراحي و توليد اين نرم افزار توسط مديران و مشاوران مالي با تجربه عضو انجمن هاي حرفه اي و رسمي حسابداري و مهندسين مجرب كامپيوتري گروه شركتهاي طرفه نگار انجام گرفته است. نرم افزارهاي اسپاد با قيمت پايين و امكانات متنوع ، پاسخگوي فعاليتهاي خدماتي ، بازرگاني ، توليدي و پيمانكاري مي باشند. ويژگي هايي چون مشتري مداري ، ارتقاء مدوام سطح فني ، اندازه پذيري ، قابليت انطباق با سطح نيازمندي مشتري و قابليت توسعه موجب پاسخگويي عمليات مالي مختلف بوده و نو آوري هاي منطبق با اصول حرفه اي در ارايه نسخه هاي جديد ، قابليت اطمينان بالايي را نزد كاربران ايجاد نموده است. اين نرم افزار ها شامل حسابداري ، انبار داري ،‌خزانه داري ، بازرگاني ، اموال و ... بوده كه با تكنولوژي هاي نوين تحليل و با استفاده از متدولوژي هاي پيشرفته ، مستند سازي و با به روز ترين ابزارها ، توليد و تست شده و در اختيار كاربران قرار گرفته است .

  مشخصات فني محصولات :
  • استفاده از روش OOD‌در طراحي و OOP‌در پياده سازي
  • معماري مبتني بر سرويس چند لايه
  • استفاده از متدلوژي RUP در توليد و نگهداري
  • مديريت پايگاه داده SQL Server
  • استفاده از محيط كاربري همگن و كاربرپسند
  • زبان برنامه نويسي Objective
  • توسعه پوسته كاربري توسط كاربر
  • محيط گزارشگيري پارامتريك

  مشخصات نرم افزار حسابداری اسپاد

  1. امكان تعريف دوره های مالی متعدد با تعيين تاريخ شروع و خاتمه دوره
  2. امكان انتقال سرفصل های حسابداری شركتی ديگر در شركت جديد
  3. امكان استفاده از وضعيت ابتدای دوره برای ثبت اتوماتيك سند افتتاحيه
  4. امكان استفاده از سرفصل های استاندارد حسابداری به تفكيك شركت های توليدی، ‌بازرگانی و خدماتی
  5. تعريف سرفصل حساب به صورت گروه،‌ كل، معين و 4 سطح تفصيلی
  6. تعيين طول كد سرفصل های گروه، ‌كل،‌ معين، ‌تفصيلی
  7. امكان تفكيك گروه های حساب به صورت ترازنامه ای، سود و زيانی و انتظامی
  8. امكان انتخاب نوع سرفصل حساب های كل و معين جهت صدور پيشرفته اسناد اتوماتيك و طراحی گزارشات پويا برای اولين بار در ايران
  9. امكان تعريف ماهيت حساب از نوع بدهكار پايان دوره ، بدهكار طی دوره ، همواره بدهكار ، بستانكار پايان دوره ، بستانكار طی دوره ، و همواره بستانكار و بدون ماهيت برای سرفصل های كل و معين (برای اولين بار در ايران)
  10. تعريف سرفصل معين به صورت چند سطحی (بی نهايت سطح )
  11. تعريف سرفصل تفصيلی از نوع شناور، ‌يكتا، ‌آزاد و و ابسته (نوع يكتا و آزاد برای اولين بار در ايران)
  12. امكان استفاده از گروه های تفصيلی و زير گروه تفصيلی در 14 گروه پيش فرض و بی نهايت گروه های دلخواه برای سرفصل های تفصيلی وابسته
  13. امكان تعريف عنوان دوم در همه سرفصل ها و استفاده ار آن در گزارشات
  14. امكان تخصيص نوع سرفصل به سرفصل های كل، معين و تفصيلی جهت استفاده در گزارشات ترازنامه و سود و زيان و عمليات اتوماتيك
  15. امكان گروه بندی مراكز به صورت درختی
  16. امكان تخصيص مركز هزينه به سرفصل های كل، معين و تفصيلی
  17. امكان ورود ليستی سرفصل های حسابداری


  سند حسابداري
  1. تعريف بي نهايت نوع سند حسابداري جهت دسته بندي اسناد و استفاده از آن در گزارشات
  2. امكان استفاده از 5 نوع شماره سند شامل : شماره سند،‌ شماره دوم، ‌شماره روزانه، ‌شماره ثابت و شماره دستي
  3. امكان ثبت شماره دستي سند جهت كنترل و مطابقت با دفاتر
  4. امكان استفاده از دو نوع تاريخ سند شامل: تاريخ سند و تاريخ سيستمي سند
  5. امكان عطف سند به اسناد ديگر و فاكتور و حوالجات (در صورت وجود سيستم هاي مرتبط )
  6. امكان ثبت سند در وضعيت يادداشت، ‌غير قطعي و قطعي
  7. امكان ثبت مراكز در هر سطر با فيلتر سازي سرفصل وارد شده
  8. امكان ثبت مقدار و نوع ارز در هر سطر
  9. امكان استفاده از توضيحات پيش فرض براي سند
  10. امكان استفاده از توضيحات مشابه براي سطرهاي سند
  11. امكان برگشت از ادغام اسناد
  12. امكان تجميع سطرهاي سند و نيز برگشت از تجميع
  13. امكان ساخت سند مشابه و معكوس به صورت خودكار
  14. امكان تكرار و حذف سطر سند
  15. امكان تعريف و اصلاح كليه سرفصل هاي حسابداري در حين صدور سند
  16. كنترل مبالغ منفي در ستون هاي بدهكار و بستانكار و انتقال آن به سطر مخالف
  17. امكان مرتب كردن سطرهاي سند به ترتيب ورود و يا به ترتيب بد/بس

  عمليات حسابداري
  1. امكان ادغام اسناد بصورت همه در يك سند، روزانه‌، هفتگي و ماهيانه با قابليت تجميع يا عدم تجميع سطرهاي سند
  2. امكان مرتب سازي اسناد
  3. امكان جابجايي سند بصورت Drag&Drop يا از طريق شماره سند
  4. امكان تغيير وضعيت اسناد غير قطعي به قطعي و بالعكس
  5. امكان استفاده از عمليات پيشرفته يك و يا چند مرحله اي بستن حساب ها
  6. امكان انتخاب تركيبي از عمليات انتقال سرفصل هاي حسابداري، انتقال مانده حساب ها، صدور سند اختتاميه و صدور سند افتتاحيه به دوره مالي ديگر
  7. امكان بروز رساني سند افتتاحيه و اختتاميه بر اساس تغييرات اسناد حسابداري دوره مالي قبل تا تاريخ مورد نظر

  گزارشات حسابداري
  1. گزارش پويا اشخاص
  2. گزارشات متنوع سرفصل هاي حسابداري
  3. گزارشات متنوع دفاتركل، معين، تفصيلي و مراكز
  4. گزارش تراز آزمايشي 8،6،4،2 ستوني با تنوع انتخاب و دسته بندي كامل
  5. تراز آزمايشي 10 ستوني (براي اولين بار در ايران )
  6. گزارش سود و زيان
  7. گزارش ترازنامه بصورت T و گزارشي
  8. گزارشات متنوع اسناد و خلاصه اسناد حسابداري
  9. مرور حساب ها به صورت درختي در سرفصل هاي حسابداري تا سند و امكان تغييرات در آن
  10. امكان طراحي گزارشات مورد نظر (مانند گردش وجوه نقد و ...)
  11. امكان تهيه خروجي از گزارشات بصورت E-mail،PDF، HTML،EXCELو

   

  Logo spad.png

  فرم ليست قيمت نرم افزارهای اسپاد

  کد سند : FO-547-01

  تاريخ:      

  نوع محصول

  پايه

  کاربردي

  جامع

  تک کاربره

  شبکه

  تک کاربره

  شبکه

  تک کاربره

  شبکه

  يکپارچه توليدي شامل:حسابداري،خزانه،اموال، بازرگاني، انبار و توليد

  _

  _

  36,000,000

  53,000,000

  54,000,000

  71,000,000

   

  12کاربر

   

  12کاربر

   يکپارچه بازرگاني شامل:حسابداري،خزانه،اموال، بازرگاني و انبار

  _

  _

  32,000,000

  46,000,000

  50,000,000

  64,000,000

   

  10کاربر

   

  10کاربر

   يکپارچه خدماتي شامل:حسابداري،خزانه،اموال و بازرگاني

  _

  _

  25,000,000

  36,000,000

  40,000,000

  50,000,